Membrii facultatii
Utilizator :
Parola :
Salveaza-mi parola
AFISIERUL PROFESORILOR

 

In conformitate cu Regulamentele Universitatii (Procedura TUIASI POM05), la Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial vor avea loc alegeri pentru 1 loc vacant al cadrelor didactice in Consiliu Facultatii (loc vacantat prin pensionarea domnului profesor Gheorghe slabu) . Locul este repartizat pentru cadre didactice din alte departamente decat cele apartinand administrativ de facultate.   Candidatii, cadre didactice care au norma preponderent la Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial, trebuie sa depuna CV – ul de candidatura la comisia electrorala pana la 05 Decembrie 2014.  Alegerile vor avea loc in cadrul Adunarii Generale, Joi 18 Decembrie 2014, ora 13,30, in amfiteatrul TCM2. (09.11.2014)

3rd International Conference “Graph Modelling In Engineering” 22 – 24 June 2015 University of Bielsko-Biala  Poland

  • In vederea completarii paginii web a facultatii, cadrele didactice si personalul didactic auxiliar sunt rugate sa transmita, urgent, in format electronic, prin directorii de departamente urmatoarele date: poza, CV, pagina web (daca exista), adresa de e-mail, numar de telefon de serviciu, principalele preocupari in activitatea didactica, principalele preocupari in activitatea stiintifica (05.04.14);
 
Limba Romana Limba Engleza Universitatea Tehnica 'Gheorghe Asachi' Iasi
OPORTUNITĂŢI
Prezentare video

   Situaţia actuală din mediul economic, afectat de consecinţele crizei mondiale, conduce la necesitatea unei noi abordări în educaţia universitară, cu accent pe creşterea competenţelor şi abilităţilor practice ale absolvenţilor din Romania. Nivelul de pregătire profesională a forţei de muncă devine pe zi ce trece un criteriu de selectie. Facultatea noastră asigură pregătirea necesară pentru cerinţele pieţei muncii, parteneriate solide pentru creşterea pregătirii profesionale a studenţilor pe parcursul anilor de studii, dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul in echipă, creşterea gradului de responsabilitate, condiţii de inserţie facilă pe piaţa muncii.
  


Scurt Istoric
Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial asigura formarea de specialisti într-un domeniu de foarte mare importanta pentru dezvoltarea tarii. Facultatea noastra a luat fiinta în cadrul Universitatii "Gheorghe Asachi" Iasi, ca urmare a evolutiei firesti a activitatii academice...
Misiune
Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial din Iasi ocupa un loc de frunte în învatamântul superior tehnic din România, pregatind ingineri în specializarile: tehnologia constructiilor de masini, masini – unelte si sisteme de productie, ingineria sudarii, mecanica fina ....
Echipa
Corpul profesoral al facultăţii include 70 cadre didactice (23 profesori, 19 conferenţiari, 16 şefi de lucrări, 12 asistenţi).
În anul universitar 2014/2015 un număr de 1148 studenţi în cadrul tuturor formelor de învaţământ de licenţă, master sau doctorat, frecventează cursurile ...
Dimensiune
Colectivele de cercetare din facultate, compuse din cadre didactice si studenti, au fost în permanent contact cu lumea stiintifica din afara granitelor tarii. Aceste contacte s-au intensificat si dezvoltat în ultimii ani, în cadrul unor programe comune de schimburi de studenti si profesori...
Top