Membrii facultatii
Utilizator :
Parola :
Salveaza-mi parola
AFISIERUL FACULTATII
AFISIERUL PROFESORILOR

 

3rd International Conference “Graph Modelling In Engineering” 22 – 24 June 2015 University of Bielsko-Biala  Poland

  • In vederea completarii paginii web a facultatii, cadrele didactice si personalul didactic auxiliar sunt rugate sa transmita, urgent, in format electronic, prin directorii de departamente urmatoarele date: poza, CV, pagina web (daca exista), adresa de e-mail, numar de telefon de serviciu, principalele preocupari in activitatea didactica, principalele preocupari in activitatea stiintifica (05.04.14);
 
Limba Romana Limba Engleza Universitatea Tehnica 'Gheorghe Asachi' Iasi
Mesajul decanului
Prezentare video

  Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial din Iaşi ocupă un loc de frunte în învăţământul superior tehnic din România, pregătind ingineri în specializările: Tehnologia construcţiilor de maşini, Maşini – unelte şi sisteme de producţie, Ingineria sudării, Mecanica fină şi nanotehnologii, Maşini şi sisteme hidro-pneumatice, Inginerie economică în domeniul mecanic.
  Facultatea asigură o paleta largă de cursuri de inginerie, punând un accent deosebit pe domeniile de perspectivă...

Prof. dr. ing. Gheorghe Nagîţ
Decanul Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial
Scurt Istoric
Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial asigura formarea de specialisti într-un domeniu de foarte mare importanta pentru dezvoltarea tarii. Facultatea noastra a luat fiinta în cadrul Universitatii "Gh. Asachi" Iasi, ca urmare a evolutiei firesti a activitatii academice...
Misiune
Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial din Iasi ocupa un loc de frunte în învatamântul superior tehnic din România, pregatind ingineri în specializarile: tehnologia constructiilor de masini, masini – unelte si sisteme de productie, ingineria sudarii, mecanica fina ....
Echipa
Corpul profesoral al facultatii include 77 cadre didactice (22 profesori, 28 conferentiari, 16 sefi de lucrari, 11 asistenti).
În anul universitar 2012/2013 un numar de 1120 studenti in cadrul tuturor formelor de învatamânt de licenta, master sau doctorat, frecventeaza cursurile ...
Dimensiune
Colectivele de cercetare din facultate, compuse din cadre didactice si studenti, au fost în permanent contact cu lumea stiintifica din afara granitelor tarii. Aceste contacte s-au intensificat si dezvoltat în ultimii ani, în cadrul unor programe comune de schimburi de studenti si profesori...
Top